12 lutego 2019  08:14 

Kurs operatora wózka widłowego UDT z wymianą butli gazowych

Kurs oferuje:

  • uprawnienie zezwalające do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym
  • uprawnienie do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG)

w ramach programu: 1811/III/2009 B/479/III/2009 U/400/III/2009

Kurs kończy się egzaminemUDT!

Po zdanym egzaminie wystawiamy:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim
  • zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego kat. II WJO

Śledź Nas i dołącz do Naszej społeczności!
Skip to content