Operator
Wózka Widłowego

z wymianą butli gazowych


  • uprawnienie zezwalające do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym
  • uprawnienie do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG)


Kurs kończy się Egzaminem Sprawdzającym


Po zdanym egzaminie wystawiamy:
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu w języku polskim i angielskim
  • zaświadczenie Urzędu Dozoru Technicznego kat. II WJO
Logo ckpl
W CENIE KURSU:
  • ubezpieczenie
  • badanie lekarskie
  • opłata egzaminacyjna
informacje i zapisy
w sekretariacie
w godz. Pn-Pt 8.00-15.00
tel. 24 721 89 82

Zapytaj o Kurs

Kontakt