22 kwietnia 2024  08:24 

Projekt „Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców”

Zapraszamy uczniów CKZiU w Łęczycy do udziału w projekcie pn.: „Kształcimy wykwalifikowanych fachowców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027, Nr umowy o dofinansowanie: FELD.08.08-IZ.00-001/23

Projekt zawiera następujące zadania:

Zadanie 1. Adaptacja oraz wyposażenie/doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w CKZiU w Łęczycy

Zadanie 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji n-li CKZiU w Łęczycy

Zadanie 3. Spawanie metodą MAG

Zadanie 4. Szkolenie SEP do 1 KV

Zadanie 5. Organizacja żywienia i produkcji gastronomicznej

Zadanie 6. Warsztaty cukierniczo- kulinarne

Zadanie 7. Kółko z języka angielskiego

Zadanie 8. Wymiana opon

Zadanie 9. Doradztwo zawodowe

Zadanie 10. Staże uczniowskie

Zapisy w biurze projektu CKZiU lub elektronicznie e-mail ckzleczyca@oswiata.org.pl

Śledź Nas i dołącz do Naszej społeczności!
Skip to content