O Nas

Centrum Kształcenia Praktycznego utworzone zostało 01.09.2008r, jest placówką oświatową prowadzącą działania związane z praktyczną edukacją zawodową. Placówka powstała na bazie istniejących przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2 warsztatów szkolnych Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy.

Organem prowadzącym Centrum jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy, natomiast organem Nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. Pierwszym dyrektorem Centrum został mgr Marek Gralak. Do statutowych zadań Centrum należy:

 • organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych
 • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających zdobycie nowych
 • współpraca ze wszystkimi instytucjami mającymi na celu kształcenie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa zawodowego dla uczniów podejmujących decyzję o wyborze kierunki kształcenia zawodowego
 • realizowanie innych zadań edukacyjnych związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym zleconych przez organ prowadzący.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy prowadzi kształcenie praktyczne w zawodach mechanicznych, samochodowych, budowlanych i gastronomicznych.

Kadra

 1. mgr Cieśliński Kamil – Dyrektor
 2. inż. Anastaziak Łukasz – Nauczyciel branży samochodowej
 3. mgr Banasiak Andrzej – Nauczyciel branży samochodowej
 4. mgr Kaźmierczak Sławomir – Nauczyciel branży budowlanej
 5. mgr Maryniak Anna – Nauczyciel branży gastronomicznej
 6. mgr inż. Piesik Jarosław – Nauczyciel branży samochodowej
 7. mgr inż. Przybyłowicz-Bąbka Mariola – Nauczyciel branży gastronomicznej
 8. mgr inż. Sas Aleksandra – Nauczyciel branży gastronomicznej
 9. mgr Tomczyński Dariusz – Nauczyciel branży budowlanej
 10. mgr Brzozowska Ewelina – Nauczyciel branży hotelarskiej
 11. Czarnecki Waldemar – Nauczyciel branży mechanicznej
 12. mgr inż. Pawelczyk Andrzej – Nauczyciel branży samochodowej
 13. mgr Pustowska Paulina – Nauczyciel branży gastronomicznej
 14. mgr Sroka Elżbieta – Nauczyciel branży hotelarskiej
 15. mgr inż. Ogrodnik Marian – Nauczyciel przedmiotów branży rolniczej
 16. mgr inż. Ogrodnik Teresa – Nauczyciel przedmiotów branży rolniczej
 17. mgr inż. Sas Adam – Nauczyciel branży informatycznej
 18. mgr inż. Świtoń Jarosław – Nauczyciel branży samochodowej
 19. mgr Tomczyńska -Otto Ewelina – Sekretarz

Śledź Nas i dołącz do Naszej społeczności!