O Nas

Centrum Kształcenia Praktycznego utworzone zostało 01.09.2008r, jest placówką oświatową prowadzącą działania związane z praktyczną edukacją zawodową. Placówka powstała na bazie istniejących przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2 warsztatów szkolnych Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy.

Organem prowadzącym Centrum jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy, natomiast organem Nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. Do statutowych zadań Centrum należy:

 • organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych
 • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających zdobycie nowych
 • współpraca ze wszystkimi instytucjami mającymi na celu kształcenie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa zawodowego dla uczniów podejmujących decyzję o wyborze kierunki kształcenia zawodowego
 • realizowanie innych zadań edukacyjnych związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym zleconych przez organ prowadzący.

Z dniem 1 września 2019 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Łęczycy na mocy ustawy zmieniło nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy prowadzi kształcenie praktyczne w zawodach mechanicznych, samochodowych, budowlanych i gastronomicznych.

Kadra

 1. mgr Kamil Cieśliński – Dyrektor
 2. mgr inż. Aleksandra Sas – Wicedyrektor – Nauczyciel branży gastronomicznej
 3. inż. Łukasz Anastaziak – Nauczyciel branży samochodowej
 4. mgr Andrzej Banasiak – Nauczyciel branży samochodowej
 5. mgr Sławomir Kaźmierczak – Nauczyciel branży budowlanej
 6. mgr Anna Maryniak – Nauczyciel branży gastronomicznej
 7. mgr inż. Jarosław Piesik – Nauczyciel branży samochodowej
 8. mgr inż. Mariola Przybyłowicz-Bąbka – Nauczyciel branży gastronomicznej
 9. mgr Dariusz Tomczyński – Nauczyciel branży samochodowej
 10. Waldemar Czarnecki – Nauczyciel branży mechanicznej
 11. mgr Wioletta Jamrozińska – Nauczyciel branży hotelarskiej
 12. mgr Dawid Miniszewski – Nauczyciel branży hotelarskiej
 13. mgr inż. Marian Ogrodnik – Nauczyciel branży rolniczej
 14. mgr inż. Adam Sas – Nauczyciel branży informatycznej
 15. mgr inż. Jarosław Świtoń – Nauczyciel branży samochodowej
 16. mgr Andrzej Tomasik – Nauczyciel branży budowlanej
 17. mgr Ewelina Tomczyńska-Otto – Sekretarz

Śledź Nas i dołącz do Naszej społeczności!
Skip to content