O Nas

Centrum Kształcenia Praktycznego utworzone zostało 01.09.2008r, jest placówką oświatową prowadzącą działania związane z praktyczną edukacją zawodową. Placówka powstała na bazie istniejących przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 2 warsztatów szkolnych Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy. Organem prowadzącym Centrum jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy, natomiast organem Nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. Pierwszym dyrektorem Centrum został mgr Marek Gralak. Do statutowych zadań Centrum należy:

 • organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych zasadniczych i średnich w pełnym zakresie programowym lub w zakresie wybranych treści programowych, a także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący, oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze
 • Centrum prowadzi kształcenie w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, ślusarz, technik mechanik, mechanik –monter maszyn i urządzeń.
 • organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych
 • organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych
 • organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub umożliwiających zdobycie nowych.
 • współpraca ze wszystkimi instytucjami mającymi na celu kształcenie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa zawodowego dla uczniów podejmujących decyzję o wyborze kierunki kształcenia zawodowego
 • realizowanie innych zadań edukacyjnych związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym zleconych przez organ prowadzący.
 • Kadra

  Dyrektor

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Nauczyciele


  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Przykładowe zdjęcie
  Imię i Nazwisko
  Przykładowy tekst

  Kontakt