O projekcie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca realizuje projekt pn.: „ Fachowcy to MY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie pow.łęczyckiego do regionalnego rynku pracy, poprzez modernizację i doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy (CKZiU/Ł) w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach: technik pojazdów samochodowych, magazynier– logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poprzez wzrost kompetencji zawodowych 6(2K/4M) nauczycieli kształcenia zawodowego w CKZiU/Ł oraz poprzez organizację zajęć specjalistycznych, kursów/szkoleń dla 68(15K/53M) uczniów/słuchaczy CKZiU/Ł i osób dorosłych z pow. łęczyckiego w zakresie: planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, w zakresie obsługi opon samochodowych (+ TPMS) spawania (MAG) oraz SEP do 1KV, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy, w terminie od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.,

Realizacja pr. przyczynia się do realizacji celów szczegółowych RPO WŁ poprzez:

*wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne CKZiU/Ł, zgodnie z wymogami lokalnego/regionalnego rynku pracy; *współpracę CKZiU/Ł z otoczeniem społ.- gospodarczym;

*podniesienie kompetencji zawodowych 6 n-li(2K/4M) kształcenia zawodowego w CKZiU/Ł; *organizację dla 68 osób (15K/53M) uczniów/słuchaczy CKZiU/Ł oraz osób dorosłych z pow. łęczyckiego szkoleń/kursów zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Numer umowy: RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/22

Wartość Projektu wynosi: 1 037 500,00 zł, Kwota dofinansowania wynosi 933 750,00 zł zł, Okres realizacji projektu 2022-08-01 do 2023-06-30

Projekt zawiera następujące zadania:

Zadanie 1.

Kurs SEP do 1 kV, uzyskiwanie kwalifikacji przez uczniow/słuchaczy CKZiU w Łęczycy z kierunków

Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodwych (M/SAM),monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (M/ZAB);

Zadanie 2.

Kurs spawania metodą MAG- uzyskiwanie kwalifikacji przez osoby dorosłe z pow. łęczyckiego;

Zadanie 3.

Planowania żywienia i produkcji gastronomicznej zajęcia specjalistyczne realizowanego we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie wiedzy i umiejętności uczniom CKZiU kształcącym się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻ/UG), Technik hotelarstwa (T/HOT), Pracownik obsługi hotelowej (P/HOT);

Zadanie 4.

Szkolenie z obsługi opon samochodowych osobowych i dostawczych (+ TPMS)- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami umożliwiające uzyskiwanie umiejętności zawodowych uczniom CKZiU/Ł kierunków: T/SAM, M/SAM, kierowca mechanik;

Zadanie 5.

Doskonalenie n-li kształcenia zawodowego CKZiU w Łęczycy;

Zadanie 6.

Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów CKZiU w Łęczycy;

Aktualności

19 stycznia 2023  13:40 

Kurs na wózki widłowe

Rozpoczęcie kursu na wózki widłowe w CKZiU w Łęczycy 8 lutego 2023 godz. 14.00. Zapraszamy.

Czytaj więcej

4 stycznia 2023  15:42 

ZADANIE 6. MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE PRACOWNI CKZIU.

Doposażamy kolejną pracownię CKZiU- pracownię samochodową w sprzęt i urządzenia m.inn,: diagnoskop samochodowy, podnośnik pneumatyczny, wózek warsztatowy z wyposażeniem, zestaw elektronarzędzi, żuraw warsztatowy hydrauliczny, wskaźnik laserowy i oświetlenia wnętrza koła, tester diagnostyczny, tester akumulatora, klucze udarowe, klucze dynamometryczne, klucz udarowy akumul. 18V 950 NM akumulatory, mierniki ozonu, prasę hydrauliczną, podnośnik skrzyni biegów. Koszt doposażenia to […]

Czytaj więcej

22 grudnia 2022  11:32 

ZADANIE 6. MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE PRACOWNI CKZIU.

Dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy w ramach projektu „Fachowcy to MY!” został zakupiony nowy samochód osobowy do nauki jazdy. Toyota Yaris hybrid. Koszt zakupu 102 99 zł.

Czytaj więcej

14 listopada 2022  10:04 

Zadanie 2. Spawanie metodą MAG.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy kolejna grupa rozpoczęła kurs spawania metodą MAG, który skierowany jest dla uczniów oraz osób dorosłych z powiatu łęczyckiego w ramach projektu „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji”. Zajęcia odbywają się  na certyfikowanej spawalni, a prowadzącym szkolenie jest nauczyciel Rafał Bobrowicz. Po […]

Czytaj więcej

10 listopada 2022  11:45 

Zadanie 2. Spawanie metodą MAG.

W ramach projektu ” Fachowcy to MY!” 10 uczniów CKZiU rozpoczęło kurs spawania metodą MAG. Zajęcia prowadzone są na certyfikowanej spawalni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają uprawnienia spawacza. Szkolenie prowadzi nauczyciel Rafał Bobrowicz.

Czytaj więcej

9 listopada 2022  16:29 

ZADANIE NR 4. KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH.

Uczniowie CKZiU w ramach projektu ”Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji” brali udział w kursie operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych. 9 listopada 5 uczennic podeszło do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Wszystkie uczestniczki egzamin zdały i tym samym otrzymały uprawnienia operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych […]

Czytaj więcej

Harmonogramy

HARMONOGRAM Zadanie 1. Kurs SEP do 1 kV gr.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 1. Kurs SEP do 1 kV gr.2Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 2. Spawanie metodą MAG- gr.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 3. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 3. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.2Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 4.Szkolenie z obsługi opon samochodowych osobowych i dostawczych.Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 3. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.1 II edycjaPobierz dokument


Dokumenty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla NauczycieliPobierz dokument


Formularz zgłoszeniowy dla uczniaPobierz dokument


Deklaracja-uczestnictwa-18latPobierz dokument


Deklaracja uczestnictwa pon. 18 latPobierz dokument


Regulamin-uczestnictwa-i-rekrutacjiPobierz dokument


Załącznik nr 5 do umowyPobierz dokument


Załącznik nr 6 do umowyPobierz dokument


Zalacznik-nr-2-do-Formularza-rekrutacyjnegozgoda-na-przetwarzanie-danych osobowych-RODOPobierz dokument


Śledź Nas i dołącz do Naszej społeczności!
Skip to content