O projekcie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca realizuje projekt pn.: „ Fachowcy to MY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie pow.łęczyckiego do regionalnego rynku pracy, poprzez modernizację i doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy (CKZiU/Ł) w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach: technik pojazdów samochodowych, magazynier– logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poprzez wzrost kompetencji zawodowych 6(2K/4M) nauczycieli kształcenia zawodowego w CKZiU/Ł oraz poprzez organizację zajęć specjalistycznych, kursów/szkoleń dla 68(15K/53M) uczniów/słuchaczy CKZiU/Ł i osób dorosłych z pow. łęczyckiego w zakresie: planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, w zakresie obsługi opon samochodowych (+ TPMS) spawania (MAG) oraz SEP do 1KV, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy, w terminie od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.,

Realizacja pr. przyczynia się do realizacji celów szczegółowych RPO WŁ poprzez:

*wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne CKZiU/Ł, zgodnie z wymogami lokalnego/regionalnego rynku pracy; *współpracę CKZiU/Ł z otoczeniem społ.- gospodarczym;

*podniesienie kompetencji zawodowych 6 n-li(2K/4M) kształcenia zawodowego w CKZiU/Ł; *organizację dla 68 osób (15K/53M) uczniów/słuchaczy CKZiU/Ł oraz osób dorosłych z pow. łęczyckiego szkoleń/kursów zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Numer umowy: RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/22

Wartość Projektu wynosi: 1 037 500,00 zł, Kwota dofinansowania wynosi 933 750,00 zł zł, Okres realizacji projektu 2022-08-01 do 2023-06-30

Projekt zawiera następujące zadania:

Zadanie 1.

Kurs SEP do 1 kV, uzyskiwanie kwalifikacji przez uczniow/słuchaczy CKZiU w Łęczycy z kierunków

Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodwych (M/SAM),monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (M/ZAB);

Zadanie 2.

Kurs spawania metodą MAG- uzyskiwanie kwalifikacji przez osoby dorosłe z pow. łęczyckiego;

Zadanie 3.

Planowania żywienia i produkcji gastronomicznej zajęcia specjalistyczne realizowanego we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie wiedzy i umiejętności uczniom CKZiU kształcącym się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻ/UG), Technik hotelarstwa (T/HOT), Pracownik obsługi hotelowej (P/HOT);

Zadanie 4.

Szkolenie z obsługi opon samochodowych osobowych i dostawczych (+ TPMS)- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami umożliwiające uzyskiwanie umiejętności zawodowych uczniom CKZiU/Ł kierunków: T/SAM, M/SAM, kierowca mechanik;

Zadanie 5.

Doskonalenie n-li kształcenia zawodowego CKZiU w Łęczycy;

Zadanie 6.

Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów CKZiU w Łęczycy;

Aktualności

29 lipca 2022  11:11 

STAŻE UCZNIOWSKIE

Uczniowie CKZiU realizują w wakacje staże w ramach projektu ” Nasz rozwój- Twoje kwalifikacje”. Odbywają się one miedzy innymi w restauracji- dla uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz w firmie transportowo- logistycznej dla uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych. Dzięki temu uczniowie doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz zdobywają doświadczenie bezpośrednio u pracodawców.

Czytaj więcej

9 czerwca 2022  13:27 

Zapraszamy na kursy.

Czytaj więcej

3 czerwca 2022  09:14 

SPAWANIE METODĄ MAG I TIG

Kolejne grupy uczniów są już po ukończonym kursie spawania, realizowanego w ramach projektu ” Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy miejscem zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji” – zadanie 2. Spawanie metodą MAG oraz zadanie 3. Spawanie metodą TIG. Zajęcia prowadzili Waldemar Czarnecki, Dariusz Tomczyński oraz Rafał Bobrowicz. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin i otrzymali uprawnienia spawalnicze -certyfikaty […]

Czytaj więcej

27 maja 2022  14:05 

XXVII POWIATOWA MAJÓWKA ZDROWIA 2022

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy na Powiatowej Majówce Zdrowia. Nasi uczniowie przygotowali dla uczestników placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym. Nad wszystkim czuwali nauczyciele Mariola Bąbka i Tomasz Jordan.

Czytaj więcej

27 maja 2022  09:38 

ZADANIE 3- KURS SEP DO 1 KV

W CKZiU w ramach projektu „Nasz rozwój-Twoje kwalifikacje” 10 uczestników rozpoczęło kurs-SEP do 1 kV. Po ukończonym kursie wszyscy uczestnicy otrzymają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji dla urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV. Kurs prowadzą Witold Pacholski oraz Zdzisław Sobczak.

Czytaj więcej

25 maja 2022  12:00 

Warsztaty kulinarne z wieprzowiną

Wybieram Polskie-Eko w CKZiU w Łęczycy oraz ZSP Nr 1 w Łęczycy. W dniu dzisiejszym nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych. W trakcie szkolenia uczniowie poznali technologie rozbioru mięsa oraz zmierzyli się kulinarnie z produktami wysokiej jakości. Na rozpoczęciu warsztatów gościliśmy Pana Starostę Janusza Mielczarka.

Czytaj więcej

Harmonogramy

HARMONOGRAM Zadanie 4. Szkolenie z obsługi opon samochodowych osobowych i dostawczych.Pobierz dokument


Dokumenty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla NauczycieliPobierz dokument


Formularz zgłoszeniowy dla uczniaPobierz dokument


Deklaracja uczestnictwa 18 latPobierz dokument


Deklaracja uczestnictwa pon. 18 latPobierz dokument


Regulamin uczestnictwa i rekrutacjiPobierz dokument


Załącznik nr 5 do umowyPobierz dokument


Załącznik nr 6 do umowyPobierz dokument


Śledź Nas i dołącz do Naszej społeczności!
Skip to content