O projekcie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca realizuje projekt pn.: „ Fachowcy to MY!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie pow.łęczyckiego do regionalnego rynku pracy, poprzez modernizację i doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy (CKZiU/Ł) w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach: technik pojazdów samochodowych, magazynier– logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poprzez wzrost kompetencji zawodowych 6(2K/4M) nauczycieli kształcenia zawodowego w CKZiU/Ł oraz poprzez organizację zajęć specjalistycznych, kursów/szkoleń dla 68(15K/53M) uczniów/słuchaczy CKZiU/Ł i osób dorosłych z pow. łęczyckiego w zakresie: planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, w zakresie obsługi opon samochodowych (+ TPMS) spawania (MAG) oraz SEP do 1KV, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy, w terminie od 01.08.2022 r. do 30.06.2023 r.,

Realizacja pr. przyczynia się do realizacji celów szczegółowych RPO WŁ poprzez:

*wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne CKZiU/Ł, zgodnie z wymogami lokalnego/regionalnego rynku pracy; *współpracę CKZiU/Ł z otoczeniem społ.- gospodarczym;

*podniesienie kompetencji zawodowych 6 n-li(2K/4M) kształcenia zawodowego w CKZiU/Ł; *organizację dla 68 osób (15K/53M) uczniów/słuchaczy CKZiU/Ł oraz osób dorosłych z pow. łęczyckiego szkoleń/kursów zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy.

Numer umowy: RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/22

Wartość Projektu wynosi: 1 037 500,00 zł, Kwota dofinansowania wynosi 933 750,00 zł zł, Okres realizacji projektu 2022-08-01 do 2023-06-30

Projekt zawiera następujące zadania:

Zadanie 1.

Kurs SEP do 1 kV, uzyskiwanie kwalifikacji przez uczniow/słuchaczy CKZiU w Łęczycy z kierunków

Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodwych (M/SAM),monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (M/ZAB);

Zadanie 2.

Kurs spawania metodą MAG- uzyskiwanie kwalifikacji przez osoby dorosłe z pow. łęczyckiego;

Zadanie 3.

Planowania żywienia i produkcji gastronomicznej zajęcia specjalistyczne realizowanego we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie wiedzy i umiejętności uczniom CKZiU kształcącym się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻ/UG), Technik hotelarstwa (T/HOT), Pracownik obsługi hotelowej (P/HOT);

Zadanie 4.

Szkolenie z obsługi opon samochodowych osobowych i dostawczych (+ TPMS)- zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami umożliwiające uzyskiwanie umiejętności zawodowych uczniom CKZiU/Ł kierunków: T/SAM, M/SAM, kierowca mechanik;

Zadanie 5.

Doskonalenie n-li kształcenia zawodowego CKZiU w Łęczycy;

Zadanie 6.

Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów CKZiU w Łęczycy;

Aktualności

24 kwietnia 2024  11:05 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne SEP do 1 kV: uprawnienia elektryczne G1, uprawnienia energetyczne G2, uprawnienia gazowe G3. Zapisy telefonicznie 24 721 89 82, 512 780 193 lub osobiście w sekretariacie CKZiU w Łęczycy.

Czytaj więcej

14 kwietnia 2024  12:35 

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Rozpoczęcie kursu na wózki widłowe w CKZiU w Łęczycy już 24 kwietnia 2024 r. godz.13.00. Zapisy telefonicznie 24 721 89 82 lub osobiście w sekretariacie CKZiU w Łęczycy. Zapraszamy.

Czytaj więcej

10 kwietnia 2024  10:16 

Projekt-2 000 000 zł dla CKZiU w Łęczycy

Mamy to. Kolejne 2 000 000 dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy. Będzie nowa pracownia gastronomiczna, tokarka, frezarka, piece konwekcyjne a także szkolenia dla uczniów i nauczycieli. A to nie koniec ….. działamy dalej.

Czytaj więcej

29 marca 2024  09:06 

Konkurs” Wielkanocne Baby i Mazury”

Dnia 26 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy odbył się konkurs na wielkanocne baby i mazury. Do konkurencji stanęło 6 osób. Byli to uczniowie klas o profilu gastronomicznym z klas: Mateusz Karolak- II tżu, Gracjan Olejniczak- II tżu, Igor Szymański- III tżu, Marta Pachlińska- III tżu, Beata Kubiak- IIb, Wiktor Cedrowski II […]

Czytaj więcej

22 marca 2024  14:20 

Uroczyste otwarcie obiektów sportowych

Uroczyste otwarcie obiektów sportowych w ramach programu pn. ” Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim” z udziałem m.in. Starosty Łęczyckiego p. Janusza Mielczarka, Łódzkiego Kuratora Oświaty p. Janusza Brzozowskiego, dyrektorów placówek oświatowych oraz zaproszonych gości. Poczęstunek oczywiście w wykonaniu uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy.

Czytaj więcej

6 marca 2024  15:20 

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Rozpoczęcie kursu na wózki widłowe w CKZiU w Łęczycy 20 marca 2024 r. godz.14.00. Zapisy telefonicznie lub osobiście w sekretariacie CKZiU w Łęczycy. Zapraszamy.

Czytaj więcej

Harmonogramy

HARMONOGRAM Zadanie 1. Kurs SEP do 1 kV gr.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 1. Kurs SEP do 1 kV gr.2Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 2. Spawanie metodą MAG- gr.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 3. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 3. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.2Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 4.Szkolenie z obsługi opon samochodowych osobowych i dostawczych GR.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 4.Szkolenie z obsługi opon samochodowych osobowych i dostawczych GR.2Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 2. Spawanie metodą MAG- gr.2Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 7. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 7. Kurs SEP do 1 kV gr.1Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 7. Kurs SEP do 1 kV gr.2Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 7. Kurs SEP do 1 kV gr.3Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 7. Kurs SEP do 1 kV gr.4Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 7. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.2Pobierz dokument


ZMIANA HARMONOGRAM Zadanie 7. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.1Pobierz dokument


ZMIANA HARMONOGRAM Zadanie 7. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.2Pobierz dokument


HARMONOGRAM Zadanie 7. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.2Pobierz dokument


ZMIANA HARMONOGRAM Zadanie 7. Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej gr.2Pobierz dokument


Dokumenty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla NauczycieliPobierz dokument


Formularz zgłoszeniowy dla uczniaPobierz dokument


Deklaracja-uczestnictwa-18latPobierz dokument


Deklaracja uczestnictwa pon. 18 latPobierz dokument


Regulamin-uczestnictwa-i-rekrutacjiPobierz dokument


Załącznik nr 5 do umowyPobierz dokument


Załącznik nr 6 do umowyPobierz dokument


Zalacznik-nr-2-do-Formularza-rekrutacyjnegozgoda-na-przetwarzanie-danych osobowych-RODOPobierz dokument


Śledź Nas i dołącz do Naszej społeczności!
Skip to content