O projekcie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca realizuje projekt pn.: „Kształcimy wykwalifikowanych fachowców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027, Nr umowy o dofinansowanie: FELD.08.08-IZ.00-001/23

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy (CKZiU/Ł), realizowane we współpracy z otoczeniem społ.-
gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego
kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez
podniesienie kompetencji/kwalifikacji 10 n-li (3K/7M), adaptację i doposażenie pracowni oraz
poprzez organizację dla 90 ucz (40/50M) CKZiU/Ł staży, zajęć specjalistycznych/kursów/szkoleń w
zakresie: organizowania żywienia i produkcji gastronomicznej, ekologii w gastronomii, cukiernictwa,
spawania (MAG), wymiany opon samochodowych, SEP do 1KV, doradztwa zawodowego oraz
zajęć wyrównawczych z jęz. angielskiego rozwijających kompetencje kluczowe, w terminie od
01.02.2024r. do 31.01.2026 r.,

Wartość Projektu wynosi:1 972 584,23 zł. Dofinansowanie wynosi:1 775 325,80 zł (90,00 %)
Gr. docelową (GD) projektu (pr.) stanowią:
1.CKZiU w Łęczycy (CKZiU/Ł)- placówka prowadząca praktyczne kształcenie zawodowe uczniów;

2. N-le: prowadzący w CKZiU/Ł kształcenie zawodowe: 10 n-li (3K/7M);

3. Uczniowie CKZiU/Ł: 90 ucz. (40K/50M);
Wskaźniki, m.in.:
*Liczba ucz. i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem:
90(40K/50M);
*Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 10 (3K/7M);
*Liczba ucz. szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich:
70 (32K/38M);
W pr. zaplanowano realizację 10 zadań zw., w tym: adaptację, doposażenie pracowni CKZiU/Ł
(zad.1), doskonalenie kompetencji/kwalifikacji n-li CKZiU/Ł (2), uzupełniające wiedzę, umiejętności i
kwalifikacje zawodowe ucz. CKZiU/Ł (3-6,8),rozwijających kompetencje kluczowe (8),doradztwo
zawodowe (9), staże (10).
Realizacja pr. spełnia zasadę równości K i M poprzez: wskazanie barier równościowych, działania
odpowiadające na zidentyfikowane bariery, realizację wskaźników w podziale na płeć, zapewnienie
równościowego zarządzania.

Projekt zawiera następujące zadania:

Zadanie 1. Adaptacja oraz wyposażenie/doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w CKZiU w Łęczycy

Zadanie 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji n-li CKZiU w Łęczycy

Zadanie 3. Spawanie metodą MAG

Zadanie 4. Szkolenie SEP do 1 KV

Zadanie 5. Organizacja żywienia i produkcji gastronomicznej

Zadanie 6. Warsztaty cukierniczo- kulinarne

Zadanie 7. Kółko z języka angielskiego

Zadanie 8. Wymiana opon

Zadanie 9. Doradztwo zawodowe

Zadanie 10. Staże uczniowskie

PROJEKT „KSZTAŁCIMY WYKWALIFIKOWANYCH ZAWODOWCÓW”-HARMONOGRAM ZAJĘĆ.

Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy.

Zajęcia z zadań 3-9 realizowane będą na terenie placówki.

Szkolenia z zadania 2 realizowane będą w placówkach szkoleniowych lub na terenie placówki.

HARMONOGRAM  obowiązujący od 1.06.2024

Doskonalenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli (zadanie 2 )
Szkolenie ,,Menager gastronomii” – IX.2024r.   Szkolenie ,,Szef kuchni” – X. 2024r.   Szkolenie „Manager obiektu weselnego” – X 2024   Szkolenie barmańskie – XI. 2025r.   Szkolenie „Słodki stół- desery bankietowe” – IX.2024r.   Kurs „Diagnostyka” – XI. 2024r.   Szkolenie „Przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści” – XI. 2024r.  
  SPAWANIE METODĄ MAG (zadanie nr 3)  
  Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na wrzesień 2024r.  
  SZKOLENIE SEP (zadanie nr 4)  
  Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na wrzesień 2024r.  
  ORGANIZACJA ŻYWIENIA I PRODUKCJI GASTRONOMICZNEJ ORAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA (zadanie nr 5)  
  Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na wrzesień 2024r.  
  WARSZTATY CUKIERNICZO-GASTRONOMICZNE (zadanie nr 6)  
  Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na wrzesień 2024r.  
  KOŁO KONWERSACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (zadanie nr 7)  
  Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na wrzesień 2024r.  
  WYMIANA OPON SAMOCHODOWYCH (zadanie nr 8)  
  Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na wrzesień 2024r.  
  DORADZTWO ZAWODOWE (zadanie nr 9)  
  Rozpoczęcie zajęć zaplanowane jest na wrzesień 2024r.  
  STAŻE UCZNIOWSKIE (zadanie nr 10)  
  Rozpoczęcie staży: 24.06.2024 r.  

Aktualności

14 czerwca 2024  11:54 

PROJEKT „KSZTAŁCIMY WYKWALIFIKOWANYCH ZAWODOWCÓW”

Czytaj więcej

3 lipca 2024  13:07 

KURS NA WÓZKI WIDŁOWE

Rozpoczęcie kursu na wózki widłowe w CKZiU w Łęczycy 17 lipca 2024 r. godz.10.00. Zapisy telefonicznie 24 721 89 82 lub osobiście w sekretariacie CKZiU w Łęczycy. Zapraszamy.

Czytaj więcej

14 czerwca 2024  11:58 

PROJEKT „KSZTAŁCIMY WYKWALIFIKOWANYCH ZAWODOWCÓW”

Czytaj więcej

6 maja 2024  11:22 

Projekt „Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców”-harmonogram zajęć.

Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy. Zajęcia z zadań 3-9 realizowane będą na terenie placówki. Szkolenia z zadania 2 realizowane będą w placówkach szkoleniowych lub na terenie placówki. HARMONOGRAM  obowiązujący od 1.06.2024 Doskonalenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli (zadanie 2 ) Szkolenie ,,Menager gastronomii” – IX.2024r.   Szkolenie ,,Szef kuchni” – X. 2024r. […]

Czytaj więcej

24 kwietnia 2024  11:05 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne SEP do 1 kV: uprawnienia elektryczne G1, uprawnienia energetyczne G2, uprawnienia gazowe G3. Zapisy telefonicznie 24 721 89 82, 512 780 193 lub osobiście w sekretariacie CKZiU w Łęczycy.

Czytaj więcej

22 kwietnia 2024  08:24 

Projekt „Kształcimy wykwalifikowanych zawodowców”

Zapraszamy uczniów CKZiU w Łęczycy do udziału w projekcie pn.: „Kształcimy wykwalifikowanych fachowców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027, Nr umowy o dofinansowanie: FELD.08.08-IZ.00-001/23 Projekt zawiera następujące zadania: Zadanie 1. Adaptacja oraz wyposażenie/doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w CKZiU w Łęczycy Zadanie 2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji […]

Czytaj więcej

Harmonogramy

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 1.06.2024Pobierz dokument


Dokumenty

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKAPobierz dokument


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla NauczycieliPobierz dokument


Deklaracja uczestnictwa pon. 18 latPobierz dokument


Deklaracja uczestnictwa 18 latPobierz dokument


RegulaminPobierz dokument


Śledź Nas i dołącz do Naszej społeczności!
Skip to content